Logo del centre cívic

Perfil d'usuari

Dades personals

Any    Mes    Dia  

Seguretat

Tractament de dades

De conformitat amb el Reglament Europeu de Privacitat 679/2016 i la Llei Orgànica, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran a un fitxer de dades de gestió i ús del del que és titular el propi equipament, amb la finalitat de mantenir-lo informat de les activitats culturals que tinguin lloc al Casal.

Podeu exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-vos per escrit al Casal de Joves: Av. Indústria, 34, 08960 Sant Just Desvern, indicant clarament en l’assumpte Exercici de Dret RGPD.

L’encarregat de la gestió de les dades com a gestor del centre és PROGESS S.L. Av. Diagonal, 392, 1r. 1a. 08037, Barcelona. progess@progess.com

Condicions generals d'us

L’accés al nostre intranet li permet realitzar les funcions esmentades. En el cas que s’inscrigui en un taller o activitat, vostè està realitzant un contracte online . Les gestions realitzades es fan en llengua catalana i s’entenen realitzades en el nostre domicili social, implicant l'acceptació de les condicions generals.

Identificació del centre

El centre està gestionat per PROGESS S.L., domiciliat al carrer Av. Diagonal 392, 1r. 1a 08037 de Barcelona, CIF: B59960526 Telèfon: 934578111 (de 9 a 14 h i de 16 a 19 h de dilluns a dijous i de 9 a 15 h els divendres) E-mail de contacte: progess@progess.com

Procés d’Inscripció

Abans d'iniciar el procés de compra ha d'haver registrat les seves dades personals en el formulari de registre de l’aplicatiu. Vostè és el responsable de la contrasenya generada i de la seva custòdia. S’haurà d’acreditar amb el correu electrònic i contrasenya per tal de poder accedir a l'Intranet, on podrà fer la inscripció a l'activitat o modificar les dades, entre altres tràmits. Les inscripcions no es poden fer en nom d'una altra persona que no sigui la del titular del propi compte. Un cop feta la inscripció, se li generarà un rebut de forma automàtica.

Altres informacions

Aquest document online romandrà en el nostre sistema i serà accessible si ho demana. El preu de la inscripció inclou l’IVA. Podrà sol·licitar fulls de reclamació en el nostre domicili social o a través del correu electrònic de contacte. La interpretació d'aquestes clàusules es sotmet als tribunals de la jurisdicció de Barcelona.

Vols rebre informació?Ajuntament de Sant Just Desvern

Gestió tècnica:
PROGESS SL | Av. Diagonal, 392, 1º1ª, 08037, Barcelona
progess@progess.com

Equipament Sociocultural Juvenil
CASAL DE JOVES DE SANT JUST DESVERN

Av. de la Indústria, 34
08960 Sant Just Desvern
93 371 02 52
casal@santjust.cat

Logo Miram Cloud